معرفی کانال تلگرام ، با کمترین هزینه ، کوتاه کننده لینک

بالا بردن ممبر ، بالا بردن عضو

 در برنامه هایی که طراحی میکنم در اطلاعات مورد نیازی که از کاربردریافت میکنیم ، مطمئنا کد ملی جایگاه خاصی دارد و از اطلاعات ضروری و مورد نیاز می باشد ، پس برنامه نویسان نیاز دارند که حتما بتوانند تشخیص دهند که آیا کد ملی وارد شده صحیح است ؟ یا صرفا فقط چک کردن تعداد کارکتر های مقدار وارد شده کفایت میکند ؟ 

امروز قرار هست که درباره نحوه تشخیص صحت کد ملی صحبت کنید و اینکه کد ملی از چه قسمت هایی تشکیل شده .

همانطور میدانید کد ملی از 10 عدد تشکیل شده و مطمئنا یکتا هست و طبق الگوریتم پیاده شده برای بدست آوردن این عدد 10 رقمی ، امکان ندارد که عدد تکراری در کد ملی های تولید شده وجود داشته باشد . 

از سمت چپ شروع میکنیم :

سه رقم اول کد شهرتان محل صدور شناسنامه ، شش رقم بعدی کد منحصر به فرد برای فرد دارنده شناسنامه در شهرستان محل صدر و عدد اخر عددی است که از 9 رقم بعدی بدست می آید وعدد کنترل نام دارد. 

محاسبه عدد کنترل : 

مرحله اول : هر عدد را در موقعیت خود ضرب کرده و با بعدی جمع کنید 

مرحله دوم : عدد بدست آمده را بر 11 تقسیم کنید 

مرحله سول : اگر باقیمانده تقسیم کوچکتر از 2 بود و رقم کنترل برابر با باقیمانده بود کد ملی وارد شده صحیح می باشد ، در غیر این صورت اگر عدد کنترل برابر با رقم باقی مانده منهای 11 بود کد ملی وارد شده صحیح می باشد ، در حالات دیگر کد ملی وارد شده صحیح نیست . دریافت تابع مربوط به پیاده سازی الگوریتم تشخیص کد ملی در زبان سی شارپ